Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 54/2018/TT-BTC 08/06/2018
Số, ký hiệu 54/2018/TT-BTC Ngày ban hành 08/06/2018
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 09/06/2018
Văn bản liên quan