Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015
Số, ký hiệu 03/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành 06/05/2015
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ và cơ quan ngang bộ
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Văn bản liên quan