Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013
Số, ký hiệu 163/2013/TTLT-BTC-BNV Ngày ban hành 15/11/2013
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Liên bộ
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Văn bản liên quan