Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo xuất kho cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(24/01/2022)

  1. Thông tin chung:

- Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

- Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.824.801               

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

  

 

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nhân công bốc xếp gạo xuất kho cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chỉ định thầu rút gọn

51.915.000 đồng (Năm mươi mốt triệu chín trăm mười lăm ngàn đồng chẵn)

 

51.915.000 đồng (Năm mươi mốt triệu chín trăm mười lăm ngàn đồng chẵn)

 

Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Quyết Tiến

 

Quyết định số 07/QĐ-CCDTGL ngày 24/01/2022 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhân công bốc xếp gạo xuất kho cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hợp đồng trọn gói

 

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2022


 


Các tin đã đưa ngày: