Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ

(25/01/2022)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.618,725 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

 

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

 

608.326.472

NSNN

Từ ngày 25/01/2022

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, riêng thời gian hoàn thành giao, nhận gạo cho các địa phương đến hết ngày 31/01/2022.

 

 

 

2. Yêu cầu báo giá

- Thời gian phát hành báo giá: Từ ngày 25/01/2022 đến trước 8 giờ 30 ngày 25/01/2022.

- Địa chỉ phát hành: số 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Đúng 8h giờ 30 ngày 25/01/2022.Các tin đã đưa ngày: