Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022

(25/01/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.3512140; Fax: 0232.3511698;

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 21/QĐ-CCDTQT ngày 22/01/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

121.766.500

Ngân sách nhà nước năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 22/01/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Đến hết ngày 28/01/2022

 Các tin đã đưa ngày: