Chi cục DTNN Quy Nhơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia năm 2022

(24/01/2022)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

- Địa chỉ: KV 6, P. Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 0256 3841159

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia năm 2022.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 03/QĐ-CCDTQNH ngày    24/01/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 1.118,725 tấn gạo DTQG năm 2022.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

TT

 

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất  gạo DTQG năm 2022.

 

43.630.275

Ngân sách nhà nước cấp năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 24/01/2022

đến 25/01/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày  hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2022

 Các tin đã đưa ngày: