Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(24/01/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

- Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269 3824 801              

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 06/QĐ-CCDTGL ngày 23/01/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nhân công bốc xếp gạo xuất kho cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

51.915.000 đồng (Năm mươi mốt triệu chín trăm mười lăm ngàn đồng chẵn)

 

Ngân sách Nhà nước năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 21/01/2022

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2022

 

 Các tin đã đưa ngày: