Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng Cải tạo, sửa chữa Kho K5, K6, K7, K8 - Kho Dự trữ Phi Trường

(07/12/2021)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 02923 883116. Fax: 02923 824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên công trình

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

 

 

 

 

1

Công trình: Sửa chữa Kho Dự trữ Phi Trường - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Lắp đặt mái đón trên các đầu cửa chính Kho K5, K6, K7, K8

Thi công xây dựng Cải tạo, sửa chữa Kho K5, K6, K7, K8 - Kho Dự trữ Phi Trường.

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

107.048.993  (đã có thuế VAT)

107.048.993  (đã có thuế VAT)

Công ty TNHH MTV Xây dựng 678

Trọn gói

20 ngày

Quyết định số 336/QĐ-CDTTNB ngày 04/12/2021 

 Các tin đã đưa ngày: