Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng Cải tạo, sửa chữa Nhà kho vật tư (Nhà kho A2), Nhà thiết bị bảo quản - Kho Dự trữ Tân Hiệp

(03/12/2021)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 02923 883116. Fax: 02923 824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên công trình

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

 

 

 

 

1

Công trình: Sửa chữa Kho Dự trữ Tân Hiệp - Chị cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang; Hạng mục: Chống tốc mái, chống dột tạt Nhà kho vật tư (Nhà kho A2), Nhà thiết bị bảo quản

Thi công xây dựng Cải tạo, sửa chữa Nhà kho vật tư (Nhà kho A2), Nhà thiết bị bảo quản - Kho Dự trữ Tân Hiệp

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

98.874.696  (đã có thuế VAT)

98.874.696  (đã có thuế VAT)

Công ty TNHH MTV Xây dựng 678

Trọn gói

18 ngày

Quyết định số 322/QĐ-CDTTNB ngày 30/11/2021 

 Các tin đã đưa ngày: