Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm biển Led phục vụ hoạt động tuyên truyền của Văn phòng Cục

(07/12/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

  • Địa chỉ: Số 7 đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210 3952 257

2. Tên dự án: Mua sắm biển Led phục vụ hoạt động tuyên truyền của Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đã bao gồm thuế)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm

biển Led phục vụ hoạt động tuyên truyền của Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

52.000.000 đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 12/2021

Hợp đồng trọn gói

Tháng12/2021

 Các tin đã đưa ngày: