Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2021

(06/12/2021)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844493 - Fax: 0274. 3844497.

kết quả lựa chọn nhà thầu

 

TT

Tên gói thầu

Số TBMT

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

 

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2021

20211147710-00

Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước; Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

360.000.000

282.150.000

Công ty TNHH Cơ khí Việt

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2021

Quyết định số 286/QĐ-CDTĐNB ngày 30/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: