Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo bán đấu giá thóc DTQG nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2021lần thứ 2

(06/12/2021)

 

Đơn vị được ủy quyền thực hiện bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Kinh Bắc.

-  Số lượng: 2.000.000 kg thóc nhập kho năm 2019 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

-  Giá khởi điểm: 7.000 đ/kg (chưa bao gồm thuế VAT)

- Tiền đặt trước: Là 10% giá khởi điểm của đơn vị tài sản bán đấu giá.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/12/2021 - 16/12/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Kinh Bắc hoặc tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

-  Số tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 16/12/2021 tại kho các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Hà Bắc.

         -  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Kinh Bắc (từ ngày 14/12/2021 đến 16h ngày 16/12/2021)

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14h30 ngày 17/12/2021.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thưc đấu giá: Thực hiện đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Địa điểm đấu giá: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, số 67 Lê Thái Tổ - Võ Cường - TP. Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

Kính mời các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đến đăng ký tại Công ty Đấu giá Hợp danh Kinh Bắc. Địa chỉ NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT 02223.600.195 hoặc liên hệ trực tiếp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ liên hệ: Số số 67 Lê Thái Tổ - Võ Cường - TP. Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0222.3826.755.

 

PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

TT

Mã đơn vị tài sản

Địa điểm để hàng

Số lượng lương thực một đơn vị tài sản

 (kg)

Đơn giá

(đ/kg)

Giá trị khởi điểm bán đấu giá một đơn vị tài sản

(đồng)

1

Đơn vị tài sản số 1

Kho Hương Lạc – Bắc Giang (C1.5; C1.6; C1.7),  Chi cục DTNN Lạng Giang

240.000

7.000

1.680.000.000

2

Đơn vị tài sản số 2

Kho Hương Lạc – Bắc Giang (3.2; C3.3),  Chi cục DTNN Lạng Giang

160.000

7.000

1.120.000.000

3

Đơn vị tài sản số 3

Kho Cao Xá – Bắc Giang (K9.3; K9.4), Chi cục DTNN Tân Hiệp

180.000

7.000

1.260.000.000

4

Đơn vị tài sản số 4

Kho Gia Tư – Bắc Giang (A3.1; A3.2), Chi cục DTNN Tân Hiệp

200.000

7.000

1.400.000.000

5

Đơn vị tài sản số 5

Kho Gia Tư – Bắc Giang (A3.3; A3.4), Chi cục DTNN Tân Hiệp

200.000

7.000

1.400.000.000

6

Đơn vị tài sản số 6

Kho Gia Tư – Bắc Giang (K5.9; K5.10), Chi cục DTNN Tân Hiệp

180.000

7.000

1.260.000.000

7

Đơn vị tài sản số 7

Kho Kè Tràng – Bắc Giang  (C1.5; C2.6; C3.5), Chi cục DTNN Việt Yên

240.000

7.000

1.680.000.000

8

Đơn vị tài sản số 8

Kho Suối Hoa – Bắc Ninh  (A6.6; A6.7), Chi cục DTNN Tiên Sơn

200.000

7.000

1.400.000.000

9

Đơn vị tài sản số 9

Kho Đại Bái – Bắc Ninh ( K1.9 lô 1), Chi cục DTNN Gia Lương

100.000

7.000

700.000.000

10

Đơn vị tài sản số 10

Kho Núi – Bắc Ninh ( A3.3), Chi cục DTNN Gia Lương

150.000

7.000

1.050.000.000

11

Đơn vị tài sản số 11

Kho Núi – Bắc Ninh ( A3.4), Chi cục DTNN Gia Lương

150.000

7.000

1.050.000.000

 

Tổng cộng

2.000.000

 

14.000.000.000

 

- Giá khởi điểm của đơn vị tài sản bán đấu giá không có thuế giá trị gia tăng (VAT); thóc đổ rời giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ xuất bán.Các tin đã đưa ngày: