Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo đấu giá giá lần thứ hai thóc DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2021

(03/12/2021)

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN THỨ HAI THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA  

THUỘC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH XUẤT NĂM 2021

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo đấu giá lần thứ hai thóc dự trữ quốc gia như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long - Địa chỉ: số 15A đường Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Tên, địa chỉ của người (đơn vị) có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ - Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long - Địa chỉ: số 15A đường Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Tài sản đấu giá: thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019, bảo quản tại các kho DTQG của Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ với số lượng là 4.500.000 kg, được chia thành 13 đơn vị tài sản, cụ thể:

TT

Đơn vị tài sản

Địa điểm để hàng

Số lượng (kg)

Đơn giá (đồng/kg)

Giá bán khởi điểm tài sản (đồng)

Khoản tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm (đồng)

 

Thóc sản xuất vụ Đông xuân năm 2019, nhập kho năm 2019

4.500.000

 

31.500.000.000

3.150.000.000

1

Tài sản số 1

Ngăn 8 - K1, Chi cục DTNN Phú Yên

335.000

7.000

2.345.000.000

234.500.000

2

Tài sản số 2

Ngăn 9 - K1, Chi cục DTNN Phú Yên

335.000

7.000

2.345.000.000

234.500.000

3

Tài sản số 3

Ngăn 10 - K1, Chi cục DTNN Phú Yên

330.000

7.000

2.310.000.000

231.000.000

4

Tài sản số 4

Ngăn 2 - K3, Chi cục DTNN Phú Yên

325.000

7.000

2.275.000.000

227.500.000

5

Tài sản số 5

Ngăn 9 - K3, Chi cục DTNN Phú Yên

325.000

7.000

2.275.000.000

227.500.000

6

Tài sản số 6

Ngăn 3, 4, 5 - C3, Chi cục DTNN Khánh Hòa

360.000

7.000

2.520.000.000

252.000.000

7

Tài sản số 7

Ngăn 6, 7 - C3 và Ngăn 1 - C4, Chi cục DTNN Khánh Hòa

330.000

7.000

2.310.000.000

231.000.000

8

Tài sản số 8

Ngăn 2, 3, 4 - C4, Chi cục DTNN Khánh Hòa

330.000

7.000

2.310.000.000

231.000.000

9

Tài sản số 9

Ngăn 5, 6, 7 - C4, Chi cục DTNN Khánh Hòa

330.000

7.000

2.310.000.000

231.000.000

10

Tài sản số 10

Lô 1, 2 Ngăn 1 và  Lô 1 Ngăn 2- K1, Chi cục DTNN Ninh Thuận

375.000

7.000

2.625.000.000

262.500.000

11

Tài sản số 11

Lô 1, 2 Ngăn 5 và  Lô 2 Ngăn 2- K1, Chi cục DTNN Ninh Thuận

375.000

7.000

2.625.000.000

262.500.000

12

Tài sản số 12

Lô 1, 2 Ngăn 6 - K1 và Lô 1 Ngăn 1- I5, Chi cục DTNN Ninh Thuận

375.000

7.000

2.625.000.000

262.500.000

13

Tài sản số 13

Lô 2, 3, 4 Ngăn 1 – I5, Chi cục DTNN Ninh Thuận

375.000

7.000

2.625.000.000

262.500.000

* Giá khởi điểm của đơn vị tài sản bán đấu giá không có thuế giá trị gia tăng (VAT); thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ xuất bán.

5. Hình thức đấu giá: tổ chức bán đấu giá trực tiếp, bằng hình thức bỏ phiếu kín, công khai giá khởi điểm tài sản.

6. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 14/12/2021 đến ngày 15/12/2021 tại địa điểm có tài sản.

8. Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ 07 giờ 00 phút ngày 03/12/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/12/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/1ĐVTS (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ/một đơn vị tài sản).

10. Khoản tiền đặt trước: tổ chức, cá nhân đăng ký mua hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước trên cho đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản, số tiền này không được tính lãi trong thời gian ký đặt.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu);

- Đối với tổ chức: bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu);

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó thì không được tham gia đấu giá.        

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. Địa chỉ: số 15A đường Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3887458./.Các tin đã đưa ngày: