Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021

(20/09/2021)

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 Địa chỉ: Số 186 –Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

 Điện Thoại: 02073.822.292  -  Fax  : 0273874959

 Mã số thuế: 5000780408

          1. Tên gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng phục vụ  bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021

          - Loại gói thầu: Mua sắm Hàng hóa

          - Giá gói thầu: 400.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ:Bốn trăm triệu đồng).

          -  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

          -  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

         - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

         - Thời gian mở thầu: 09h30 phút ngày 27/9/2021.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2021 (Định mức phí nhập, xuất, bảo quản  hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện).

3. Quyết định số 193/QĐ-CDTHLS ngày 20/9/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc phê duyệt E – HSMT gói thầu Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021.Các tin đã đưa ngày: