Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021

(17/09/2021)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

 

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

- Điện thoại/Fax: 02203.890.600 – 02203.890.870

- Mã số thuế: 0100787888-007

2. Tên gói thầu: Cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021.

3. Giá gói thầu: 440.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các chi phí về vận chuyển, bốc xếp và lắp đặt đến địa điểm của bên nhận.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2021

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian kể từ ngày bên mời thầu đăng tải thông tin trên trang website: http://muasamcong.mpi.gov.vn (Trong giờ hành chính)

- Thời gian đăng tải thông tin: Ngày 16/9/2021.

- Thời gian đóng và mở thầu 09 giờ 30 phút, ngày 24/9/2021.

- Thời gian đánh giá các báo giá: Từ ngày 24/9/2021 đến ngày 25/9/2021.

- Thời gian thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: Từ ngày 25/9/2021đến ngày 27/9/2021

- Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 27/9/2021.

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đăng tải thông tin công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên trang website: http://muasamcong.mpi.gov.vn và tiến hành ký kết hợp đồng: Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 30/9/2021.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.Các tin đã đưa ngày: