Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua Nito khí phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2021

(17/09/2021)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02283.845150       - Fax: 02283.842081

1. Tên dự toán: Mua Nito khí phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2021

2. Tên gói thầu: Mua Nito khí phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2021.

3. Số thông báo mời thầu: 20210844550.

4. Giá gói thầu: 105.600.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu sáu trăm nghìn đồng) (Giá gói thầu đã bao gồm thuế, chi phí liên quan).

5. Giá trúng thầu: 86.400.000 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng (Giá gói thầu đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển giao nhận tại các điểm kho nhập thóc của Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh)

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại khí công nghiệp Việt Anh

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 354/QĐ-CDTHNN ngày 08/9/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua Nito khí phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2021”.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Nito khí

Yêu cầu kỹ thuật đối với Nito khí:

+ Là loại Nito (N2) kỹ thuật có hàm lượng khí N2 ≥ 99,5 % (hàm lượng cao nhất quy định tại TCVN 3286 - 79 Nitơ kỹ thuật).

+ Nito khí đươc chứa trong bình thép chịu được áp lực với dung tích tối đa 40 lít.

+ Trọng lượng tịnh Nito khí trong 01 bình là: 6kg.

Việt Nam

86.400.000 (đồng)

 

 Các tin đã đưa ngày: