Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc công trình cải tạo, sửa chữa điểm kho Dĩ An - Chi cục DTNN Miền Đông

(04/08/2021)

                                                               

  1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.
  • Điện thoại: 0274.3844493 - Fax: 0274.3844497.
    1. Công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm kho Dĩ An - Chi cục DTNN Miền Đông .
    2. Kính đề nghị Báo đấu thầu, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

TT

Tên gói thầu

Hình thức

LCNT

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

720.000.000

Công ty Cổ phần An Minh

Trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian trên không bao gồm: ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định; thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng và các công tác khác không liên quan đến nhà thầu

Quyết định số           166/QĐ-CDTĐNB ngày 27/7/2021

 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: