Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Chi cục DTNN Tây Sơn: Cải tạo sửa chữa khối văn phòng điểm kho Bình Nghi; Cải tạo, sửa chữa khối văn phòng điểm kho Nhơn Hòa

(03/08/2021)

  A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3812947;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Chi cuc DTNN Tây Sơn: Cải tạo, sửa chữa khối văn phòng điểm kho Bình Nghi; Cải tạo, sửa chữa khối văn phòng điểm kho Nhơn Hòa.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

336.122.180

335.120.000

Công ty TNHH MTV Xây dựng Quý Lâm

Quyết định số:                            

    /QĐ-CDTNB  ngày    30/07/2021

Trọn gói

45 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: