Công văn số 1205/TCDT-QLHDT ngày 27/07/2021 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc tham khảo thông tin giá máy phát điện loại 30 KVA DTQG chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

(28/07/2021)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

----------

Số: 1205/TCDT-KH

V/v tham khảo thông tin giá máy

 phát điện loại 30 KVA DTQG

chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

    

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh máy phát điện.

 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu mua máy phát điện loại 30 KVA trong năm 2021 phục vụ mục tiêu dự trữ quốc gia (đặc tính kỹ thuật chi tiết theo 02 Phụ lục đính kèm); đề nghị các cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh cho biết các thông tin liên quan, cụ thể như sau: 

1. Thông tin cần tham khảo:

- Giá chào cung cấp tại thời điểm hiện nay (giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định; giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ);

- Các đơn vị chào giá nêu cụ thể:

+ Chỉ tiêu kỹ thuật của máy phát điện chào giá tương ứng với các nội dung quy định tại Phụ lục 01Phụ lục 02 đính kèm.

+ Công suất của động cơ, của đầu phát hoặc của tổ máy phát điện chào giá, trong đó nêu rõ: mức công suất danh định; công suất liên tục; công suất dự phòng.

+ Model, Hãng sản xuất và xuất xứ của máy phát điện được chào giá.

+ Số lượng cung cấp tương ứng với mức giá chào.

- Đề nghị cung cấp các nội dung khác có liên quan đến máy phát điện đạt tiêu chuẩn DTQG hoặc mặt hàng tương tự (nếu có): Giá giao dịch thành công (nếu có); thông tin nhập khẩu (nếu có) và các chi phí phát sinh liên quan về đến cửa kho DTQG trên cả nước.

- Đề nghị mỗi báo giá được chào cho từng loại máy phát điện cụ thể; và gửi về Tổng cục DTNN 02 bản chính/01báo giá.

2. Địa điểm giao hàng, điều kiện thanh toán: Máy phát điện giao tại cửa kho dự trữ quốc gia trên địa bàn các tỉnh trong cả nước; chuyển khoản, sau khi hàng đã nhập vào kho dự trữ quốc gia.

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước ngày 10/8/2021.

4. Nơi nhận báo giá: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: 024.37625647. Email: nguyenthutrang@gdsr.gov.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Vụ KH (10 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phố Giang

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01

CHỦNG LOẠI, YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA

MÁY PHÁT ĐIỆN LOẠI 30KVA

 (Kèm theo công văn số 1205/TCDT-KH ngày  27/7 /2021 của Tổng cục DTNN)

 

Máy phát điện loại 30 KVA có nhu cầu khảo sát giá có những đặc tính và yêu cầu kỹ thuật như sau:

1. Máy phát điện loại 30 KVA đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia (kèm theo QCVN 02: 2017/BTC), cụ thể:

a) Động cơ

- Loại động cơ: Động cơ đốt trong;

- Công suất danh định (công suất liên tục): Không nhỏ hơn 1,1 lần công suất đầu phát;

- Chế độ làm việc liên tục.

b) Đầu phát

- Công suất danh định (công suất liên tục): 30 kVA;

- Chế độ làm việc liên tục;

- Điện áp, V: 220/380;

- Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp: Không lớn hơn 5%;

- Tần số, Hz: 50;

- Hệ số công suất: Không nhỏ hơn 0,8;

- Cấp chịu nhiệt của vật liệu cách điện: Không nhỏ hơn cấp 180 (H);

- Giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây: Theo cấp chịu nhiệt 180 (H) quy định tại TCVN 6627-1: 2014 (IEC 60034-1:2010).

c) Bộ điều khiển máy phát (phù hợp với động cơ và đầu phát)

- Hiển thị bằng màn hình các thông số:

+ Điện áp dây;

+ Dòng điện;

+ Tần số;

+ Áp lực dầu bôi trơn;

+ Tốc độ vòng quay;

+ Nhiệt độ nước làm mát.

- Kiểu điều khiển: Bằng tay hoặc tự động.

- Kiểm tra báo lỗi:

+ Báo lỗi và tự động tắt máy khi xảy ra các sự cố;

+ Báo lỗi bằng đèn biểu tượng không dừng máy khi xảy ra sự cố khởi động quá mức.

d) Giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn): Không lớn hơn 98 dB theo quy định tại TCVN 6627-9: 2011(IEC 60034-9: 2007).

2. Thời gian sản xuất: Máy phát điện mới 100%; thời gian từ khi sản xuất đến khi nhập kho dự trữ quốc gia: Không quá 9 tháng, kể cả thời gian vận chuyển.

3. Hãng sản xuất và xuất xứ của máy phát điện đáp ứng một trong những trường hợp sau:

(i) Máy phát điện có hãng sản xuất thuộc các nước khối G7 được sản xuất tại các nước G7;

(ii) Máy phát điện có hãng sản xuất thuộc các nước khối G7 được sản xuất tại các nước ngoài G7;

(iii) Máy phát điện không thuộc nhóm (i) và (ii);

 

(*) Ghi chú: Đề nghị trong thư chào giá nêu rõ:

+ Công suất của động cơ, công suất của đầu phát hoặc của tổ máy phát điện chào giá

(nêu rõ: mức công suất danh định; mức công suất liên tục; mức công suất dự phòng).

+ Model, Hãng sản xuất và xuất xứ của máy phát điện được chào giá.

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 02

CHỦNG LOẠI, YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA

MÁY PHÁT ĐIỆN LOẠI 30KVA

 (Kèm theo công văn số 1205/TCDT-KH ngày  27/7/2021 của Tổng cục DTNN)

 

Máy phát điện loại 30 KVA có nhu cầu khảo sát giá có những đặc tính và yêu cầu kỹ thuật như sau:

1. Máy phát điện loại 30 KVA đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia (kèm theo QCVN 02: 2017/BTC), cụ thể:

a) Động cơ

- Loại động cơ: Động cơ đốt trong;

- Công suất danh định (công suất liên tục): Không nhỏ hơn 1,1 lần công suất đầu phát;

- Chế độ làm việc liên tục.

b) Đầu phát

- Công suất danh định (công suất liên tục): 30 kVA;

- Chế độ làm việc liên tục;

- Điện áp, V: 220/380;

- Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp: Không lớn hơn 5%;

- Tần số, Hz: 50;

- Hệ số công suất: Không nhỏ hơn 0,8;

- Cấp chịu nhiệt của vật liệu cách điện: Không nhỏ hơn cấp 180 (H);

- Giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây: Theo cấp chịu nhiệt 180 (H) quy định tại TCVN 6627-1: 2014 (IEC 60034-1:2010).

c) Bộ điều khiển máy phát (phù hợp với động cơ và đầu phát)

- Hiển thị bằng màn hình các thông số:

+ Điện áp dây;

+ Dòng điện;

+ Tần số;

+ Áp lực dầu bôi trơn;

+ Tốc độ vòng quay;

+ Nhiệt độ nước làm mát.

- Kiểu điều khiển: Bằng tay hoặc tự động.

- Kiểm tra báo lỗi:

+ Báo lỗi và tự động tắt máy khi xảy ra các sự cố;

+ Báo lỗi bằng đèn biểu tượng không dừng máy khi xảy ra sự cố khởi động quá mức.

d) Giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn): Không lớn hơn 98 dB theo quy định tại TCVN 6627-9: 2011(IEC 60034-9: 2007).

2. Các bộ phận khác kèm theo:

a) Khung bệ máy;

b) Thùng chứa nhiên liệu;

c) Vỏ chống ồn.

3. Thời gian sản xuất: Máy phát điện mới 100%; thời gian từ khi sản xuất đến khi nhập kho dự trữ quốc gia: Không quá 9 tháng, kể cả thời gian vận chuyển.

4. Hãng sản xuất và xuất xứ của máy phát điện đáp ứng một trong những trường hợp sau:

(i) Máy phát điện có hãng sản xuất thuộc các nước khối G7 được sản xuất tại các nước G7;

(ii) Máy phát điện có hãng sản xuất thuộc các nước khối G7 được sản xuất tại các nước ngoài G7;

(iii) Máy phát điện không thuộc nhóm (i) và (ii);

 

(*) Ghi chú: Đề nghị trong thư chào giá nêu rõ:

+ Công suất của động cơ, công suất của đầu phát hoặc của tổ máy phát điện chào giá

(nêu rõ: mức công suất danh định; mức công suất liên tục; mức công suất dự phòng).

+ Model, Hãng sản xuất và xuất xứ của máy phát điện được chào giá.


 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: