Chi cục DTNN Yên Mô thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc vụ Đông xuân năm 2021 nhập kho DTQG

(28/07/2021)

        A. Thông tin chung:

          1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.869295.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc vụ Đông xuân năm 2021 nhập kho DTQG.

          3. Các căn cứ:

          - Quyết định số: 76/QĐ-CCDTYM ngày 27/7/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc vụ Đông xuân năm 2021 nhập kho DTQG.

          B. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Giá trúng thầu

 (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu

trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc vụ Đông xuân năm 2021 nhập kho DTQG

87.500.000

87.500.000

Chỉ

định

thầu

rút

gọn

Tổ bốc vác Bà Đinh Thị Hương.

Địa chỉ: Chợ Đồng Giao, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Hợp đồng

theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết  ngày 20/8/2021

 Các tin đã đưa ngày: