Chi cục DTNN Tân Hiệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thuê nhân công bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc nhập kho DTQG năm 2021

(28/07/2021)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3878 240

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc nhập kho DTQG năm 2021

 

Chỉ định thầu rút gọn

51.200.000

(Năm mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng)

51.200.000

(Năm mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng)

Nguyễn Văn Long

Quyết định số: 26/QĐ-CCDTTH ngày  28/7/2021 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Tân Hiệp

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2021

 Các tin đã đưa ngày: