Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sang bao, đóng gói, bốc xếp thóc nhập kho DTQG năm 2021

(28/07/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh

- Địa chỉ: Xã Khánh Thiện – Huyện Yên Khánh – Tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 02293.843.564

2. Tên gói thầu: “ Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói, bốc xếp thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2021 ”.

3. Các căn cứ:

- Quyết định số: 84/QĐ-CCDTYK ngày 27/7/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói, bốc xếp 660.000 kg thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2021.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói, bốc xếp thóc nhập kho DTQG năm 2021

82.500.000 đ

(Tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)

( đã bao gồm cả thuế và các chi phí liên quan đến bốc xếp)

NSNN cấp năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Tổ bốc vác Ông Nguyễn Văn Nam

Đ/c: Xã Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/8/2021

 Các tin đã đưa ngày: