Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng công trình Văn phòng Cục: Cải tạo, sửa chữa văn phòng Cục

(27/07/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3812947;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Văn phòng Cục: Cải tạo, sửa chữa văn phòng Cục.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

77.897.000

77.897.000

Công ty TNHH MTV XD Quý Lâm

Quyết định số:                            

    /QĐ-CDTNB  ngày /    2021

Trọn gói

30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: