Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp, sang bao 400 tấn thóc tẻ sản xuất vụ ĐX nhập kho năm 2021

(26/07/2021)

Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp, sang bao 400 tấn thóc tẻ sản xuất vụ ĐX  nhập kho năm 2021

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp, sang bao 400 tấn thóc tẻ sản xuất vụ ĐX  nhập kho năm 2021

 

52.000.000 đ

Năm mươi hai triệu đồng chẵn.

 

 

 

52.000.000đ

Năm mươi hai triệu đồng chẵn.

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

Trần Văn Cần

Quyết định số 29/QĐ -CCDTVY ngày 26/7/2021

Trọn gói

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: