Chi cục DTNN Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập thóc dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021

(26/07/2021)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660  Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập thóc dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập thóc dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

69.750.000

69.750.000

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt số 37/QĐ-CCDTVP ngày 24/7/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2021.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Ông Ngô Đức Hải – Địa chỉ: Xuân Yên – Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Bà Đỗ Thị Táu – Địa chỉ: Thanh Lâm – Mê Linh – Hà Nội

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: