Chi cục DTNN Việt Trì thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 250 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021

(23/07/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì.

- Địa chỉ: Khu 5 - Phường Vân Cơ - Việt Trì - Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3952196   -       Fax: 0210.3991285

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc xếp 250 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn nhà thầu bốc xếp 250 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

38.750.000

38.750.000

Bà Đặng Thị Thu Hiền

Quyết định phê duyệt số 113/QĐ-CCDTVT ngày 23/7/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì

Hợp đồng trọn gói.

Đến hết ngày 31/8/2021

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Ông : Lê Minh Hợp - Địa chỉ: Xã Thượng Trưng - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông: Đặng Ngọc Hoà  - Địa chỉ: Phường Tiên Cát - TP.Việt Trì - tỉnh  Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: