Chi cục DTNN Việt Trì thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lai Châu để cứu đói cho nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2021

(19/02/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì.

- Địa chỉ: Khu 5 - Phường Vân Cơ - Việt Trì - Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3952196   -          Fax: 0210.3991285

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lai Châu để cứu đói cho nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2021.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

 Lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lai Châu để cứu đói cho nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2021.

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

39.496.950

39.496.950

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt số 05/QĐ-CCDTVT ngày 18/02/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì

Hợp đồng trọn gói.

Đến hết ngày 26/02/2021

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Bà: Đặng Thị Thu Hiền - Địa chỉ: Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông: Đinh Công Thuận  - Địa chỉ: Xã Mỹ Lương - Huyện Yên Lập - Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: