Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo hủy thầu đối với gói thầu qua mạng Thuê bốc xếp 2.500 tấn thóc vụ Đông xuân 2021 nhập kho DTQG

(18/02/2021)

 

1. Tên dự toán: Thuê bốc xếp 2.500 tấn thóc vụ Đông xuân 2021 nhập kho DTQG.

2. Tên gói thầu: Thuê bốc xếp 2.500 tấn thóc vụ Đông xuân 2021 nhập kho DTQG.

3. Số thông báo mời thầu: 20210201514 - 00

4. Giá gói thầu: 360.000.000 đồng

5. Giá trúng thầu: Không

6. Nhà thầu trúng thầu: Hủy thầu.Các tin đã đưa ngày: