Chi cục DTNN Kon Tum thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuê nhân công bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 4 tháng học kỳ II năm học 2020-2021

(19/02/2021)

A. Thông tin chung

  - Tên bên mời thầu: Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Kon Tum.

       - Địa chỉ: 367 Urê, P. Trường Chinh, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

       - Điện thoại: 0260.3862. 603

     B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

Tên  gói

thầu

 

Hình thức LC nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Dịch vụ thuê nhân công bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 4 tháng học kỳ II năm học 2020-2021

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

63.029.660 đồng ( Sáu mươi ba triệu không trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi đồng )

 

63.029.660 đồng ( Sáu mươi ba triệu không trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi đồng )

 

Hợp tác xã Vận tải cơ giới Quyết Tiến

 

Quyết định số: 04/QĐ-CCDTKT ngày 18/2/2021 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự Trữ Nhà Nước Kon Tum về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê nhân công bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 4 tháng học kỳ II năm học 2020-2021

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 24/2/2021

 Các tin đã đưa ngày: