Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình

(19/02/2021)

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.
  • Điện thoại: 0274.3844492 - Fax: 0274.3844497.

2. Công trình: Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức, phương thức

LCNT

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Gói thầu số 07: Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình

Chỉ định thầu; Một giai đoạn một túi hồ sơ

101.798.290 đồng

100.000.000 đồng

(đã bao gồm thuế GTGT)

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày bàn giao hồ sơ

Quyết định số           34/QĐ-CDTĐNB ngày 08/02/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: