Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021

(09/02/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 36/QĐ-CDTĐNB ngày 09/02/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 311.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021

311.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh thông thường; Lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I năm 2021

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành đến hết ngày 30/4/2021.


 


Các tin đã đưa ngày: