Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng Bốc xếp 2.000.000 kg thóc từ phương tiện của bên bán tại cửa kho đưa vào kho Long An thuộc Chi cục DTNN Long An

(18/02/2021)

1.  Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc nhập kho năm 2021.

  • Loại gói thầu: Phi tư vấn
  • Giá gói thầu: 228.000.000đồng (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng).
  • Nội dung chính của gói thầu: Bốc xếp 2.000.000 kg thóc từ phương tiện của bên bán tại cửa kho đưa vào kho Long An thuộc Chi cục DTNN Long An (Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/05/2021.

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước thông thường, qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Qua mạng.

6. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.

7. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu là 3.420.000 đồng (Ba triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

- Bằng hình thức thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

8. Thời điểm đóng thầu/ mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 02 năm 2021.Các tin đã đưa ngày: