Cục DTNNKV Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG năm 2021

(01/02/2021)

A. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2021 tại Cục DTNN khu vực Đông Bắc, cụ thể như sau:

STT

Gói thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm nhập kho

Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

1

Số 01

1.000

Chi cục DTNN Hải An, Hải Phòng

12.820

12.820.000.000

2

Số 02

1.200

Chi cục DTNN Hải An, Hải Phòng

12.820

15.384.000.000

3

Số 03

1.000

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

12.820

12.820.000.000

4

Số 04

1.000

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

12.820

12.820.000.000

5

Số 05

1.000

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

12.820

12.820.000.000

6

Số 06

1.400

Chi cục DTNN Vĩnh Tiên, Hải Phòng

12.820

17.948.000.000

7

Số 07

1.250

Chi cục DTNN Thủy Nguyên, Hải Phòng

12.820

16.025.000.000

8

Số 08

1.250

Chi cục DTNN Thủy Nguyên, Hải Phòng

12.820

16.025.000.000

9

Số 09

1.400

Chi cục DTNN Quảng Ninh, Quảng Ninh

12.920

18.088.000.000

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ ngày 05/02/2021

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

 Các tin đã đưa ngày: