Chi Cục DTNN Đăk lăk thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc, xếp 1.289,46 tấn gạo DTQG xuất kho hỗ trợ các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

(01/02/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk lăk

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân An- TP.BMT – Tỉnh Đăk Lăk

2. Tên gói thầu: Bốc, xếp 1.289,46 tấn gạo DTQG xuất kho hỗ trợ các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 04/QĐ-CCDTĐLA ngày 29/01/2021 của Chi Cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bốc, xếp gạo DTQG xuất kho hỗ trợ các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021.

4. Bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk

5. Giá gói thầu: 96.709.500 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu bảy trăm lẻ chín nghìn năm trăm đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Bốc, xếp 1.289,46 tấn gạo DTQG xuất kho hỗ trợ các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

96.709.500 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu bảy trăm lẻ chín nghìn năm trăm đồng chẵn).

 

Ngân sách Nhà nước năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 02/2021

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021

 

 

 Các tin đã đưa ngày: