Cục DTNNKV Hải Hưng thông báo kế hoạc lựa chọn nhà thầu mua 8.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2021

(01/02/2021)

          A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

            - Địa chỉ: 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

          - Điện thoại: 02203.890.497; Fax: 02203.890.870

          2. Tên dự án: Mua 8.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2021

          3. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2021 tại Nam Bộ; bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

            4. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 61/QĐ-TCDT ngày 29/01/2021

          5. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

          6. Tổng mức đầu tư :102.960.000.000, đồng

         B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

         1. Tên gói thầu, số lượng, địa điểm nhập kho, giá gói thầu, cụ thể như sau:

STT

Gói thầu

 

Số lượng

(tấn)

 

Địa điểm nhập kho

 

Giá gói thầu

Đơn giá (đ/kg)

Thành tiền

 (đồng)

1

Số 01

1.400

Nhập tại kho Cẩm Phúc, Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình, trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

12.870

18.018.000.000

2

Số 02

1.000

Nhập tại kho Nam Sách 400 tấn; kho Bình Hà 600 tấn, Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh, trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

12.870

12.870.000.000

3

Số 03

1.200

Nhập tại kho Kim Xuyên, Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh, trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

12.870

15.444.000.000

4

Số 04

1.000

Nhập tại kho Đồng Tâm, Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh, trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

12.870

12.870.000.000

5

Số 05

1.000

Nhập tại kho Hưng Đạo 600 tấn; kho Quán Phấn 400 tấn, Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc, trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

12.870

12.870.000.000

6

Số 06

1.400

Nhập tại kho Ba Lăm 600 tấn; kho Trương Xá 800 tấn, Chi cục Dự trữ Nhà nước Kim Thi, trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

12.870

18.018.000.000

7

Số 07

1.000

Nhập tại kho Bô Thời 200 tấn, Chi cục Dự trữ Nhà nước Kim Thi; kho Ngô Quyền 800 tấn, Chi cục Dự trữ Nhà nước Phù Tiên, trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

12.870

12.870.000.000

            - Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

          2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

          3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

          4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

          5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

          - Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu trực tiếp (không qua mạng): Từ 08 giờ 00 ngày 05/02/2021 đến trước 09 giờ 00 ngày 05/3/2021.

          - Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng; địa chỉ 261, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

          - Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ/gói thầu (Hai triệu đồng).

            - Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng; địa chỉ 261, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

          - Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 05/3/2021.

          - Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10 giờ 00 ngày 05/3/2021.

          6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

          7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021.Các tin đã đưa ngày: