Cục DTNNKV Bắc Thái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo DTQG năm 2021

(01/02/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Bắc Thái

- Địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2. Tên dự án: Cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số:    61/QĐ-TCDT ngày 29/01/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2021.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái

5. Tổng giá trị dự án: 116.730.000.000đ ( Một trăm mười sáu tỷ, bảy trăm ba mươi triệu đồng chẵn); gồm các gói thầu như sau:

- Gói thầu số 01, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ;  giá gói thầu  12.970.000.000đ ( Mười hai tỷ, chín trăm bảy mươi triệu đồng);

- Gói thầu số 02,  cung cấp 900 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ;  giá gói thầu  11.673.000.000đ ( Mười một tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu đồng);

- Gói thầu số 03, cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình;  giá gói thầu  15.564.000.000đ ( Mười lăm tỷ, năm trăm sáu mươi tư triệu đồng);

- Gói thầu số 04,  cung cấp 1.100 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình;  giá gói thầu  14.267.000.000đ ( Mười bốn tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng);

- Gói thầu số 05,  cung cấp 1.150 tấn  gạo nhập kho dự trữ năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên;  giá gói thầu  14.915.500.000đ ( Mười bốn tỷ, chín trăm mười lăm triệu, năm trăm ngàn đồng);

- Gói thầu số 06,  cung cấp  1.150 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên;  giá gói thầu  14.915.500.000đ ( Mười bốn tỷ, chín trăm mười lăm triệu, năm trăm ngàn đồng);

- Gói thầu số 07,  cung cấp 1.320 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành Phố Thái Nguyên;  giá gói thầu 17.120.400.000đ ( Mười bảy tỷ, một trăm hai mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng);

- Gói thầu số 08,  cung cấp 1.180 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành Phố Thái Nguyên;  giá gói thầu 15.304.600.000đ ( Mười lăm tỷ, ba trăm linh bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu số 01

12.970.000.000

Ngân sách Nhà nước.

Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng); một giai đoạn hai túi hồ sơ.

-Thời gian phát hành HSMT trực tiếp: từ 08 h ngày 05/02/2021 đến trước 09h ngày 05/3/2021.

- Thời điểm đóng thầu:  09h ngày 05/3/2021.

- Thời điểm mở HSĐXKT: 10h ngày 05/3/2021.

 

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021.

 

Gói thầu số 02

11.673.000.000

Gói thầu số 03

15.564.000.000

Gói thầu số 04

14.267.000.000

Gói thầu số 05

14.915.500.000

Gói thầu số 06

14.915.500.000

Gói thầu số 07

17.120.400.000

Gói thầu số 08

15.304.600.000

 

 Các tin đã đưa ngày: