Cục DTNNKV Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo DTQG năm 2021

(01/02/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

  • Địa chỉ: Số 67 - Đường Lê Thái Tổ - phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  • Điện thoại: 0222.3826.755
  • Fax: 0222.3821.687

2. Tên dự án: Mua 9.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2021

3. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2021 tại Nam bộ; bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 61/QĐ-TCDT ngày 29/01/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

5. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

6. Tổng mức đầu tư : 116.730.000.000 đồng

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2021 tại Cục DTNN khu vực Hà Bắc, cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Số lượng

(kg)

Địa điểm nhập kho

(Chi cục DTNN, tỉnh)

 

Giá gói thầu

 

 Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

1

Gói thầu số 01

1.000.000

Chi cục DTNN Tiên Sơn, Bắc Ninh

12.970

12.970.000.000

2

Gói thầu số 02

800.000

Chi cục DTNN Tiên Sơn, Bắc Ninh

12.970

10.376.000.000

3

Gói thầu số 03

850.000

Chi cục DTNN Gia Lương, Bắc Ninh

12.970

11.024.500.000

4

Gói thầu số 04

850.000

Chi cục DTNN Gia Lương, Bắc Ninh

12.970

11.024.500.000

5

Gói thầu số 05

1.500.000

Chi cục DTNN Việt Yên, Bắc Giang

12.970

19.455.000.000

6

Gói thầu số 06

1.000.000

Chi cục DTNN Tân Hiệp, Bắc Giang

12.970

12.970.000.000

7

Gói thầu số 07

1.000.000

Chi cục DTNN Tân Hiệp, Bắc Giang

12.970

12.970.000.000

8

Gói thầu số 08

1.000.000

Chi cục DTNN Lạng Giang, Bắc Giang

12.970

12.970.000.000

9

Gói thầu số 09

1.000.000

Chi cục DTNN Lạng Giang, Bắc Giang

12.970

12.970.000.000

Tổng cộng

9.000.000

 

 

116.730.000000

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và gạo trên phương tiện bên bán tại cửa kho Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc)

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành HSMT trực tiếp: từ 08h ngày 05/02/2021 đến trước 09h ngày 05/3/2021.

- Thời điểm đóng thầu:  09h ngày 05/3/2021

- Thời điểm mở HSĐXKT: 10h ngày 05/3/2021

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021./.

 Các tin đã đưa ngày: