Cục DTNNKV Thái Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2021

(01/02/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

 - Địa chỉ: Địa chỉ số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại:   02273831886 ; Fax:    02273838673, 02273831886

2. Các gói thầu: Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình cụ thể như sau:

Số TT

Gói thầu

Số lượng   (tấn)

Địa điểm nhập kho Chi cục DTNN

1

 Số 01

900

Kho dự trữ Đồng Tu- Chi cục DTNN Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

2

Số 02

700

Kho dự trữ Quỳnh Hải- Chi cục DTNN Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

3

 Số 03

800

Kho dự trữ Cống Vực, Chi cục DTNN Đông Hưng, Xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

4

Số 04

800

Kho dự trữ Cống Vực, Chi cục DTNN Đông Hưng, Xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

5

 Số 05

      1.400

Kho dự trữ Nê, Chi cục DTNN Kiến Hải, Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

6

 Số 06

   1.400

Kho dự trữ Minh Quang, Chi cục DTNN Vũ Thư, Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

TỔNG

  6.000

 

 

3. Tên dự án: Mua 6.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2021

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 61/QĐ-TCDT ngày 29/01/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021,       3. Tên dự án: Mua 6.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2021

5. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

6. Tổng mức đầu tư: 77.220.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

STT

Gói thầu

Giá gói thầu (đã có 5% thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Số 01

 11.583.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT trực tiếp: từ 08h ngày 05/02/2021 đến trước 09h ngày 05/3/2021.

- Thời điểm đóng thầu:  09h ngày 05/3/2021.

- Thời điểm mở HSĐXKT: 10h ngày 05/3/2021.

 

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021.

2

Số 02

9.009.000.000

3

Số 03

 10.296.000.000

4

Số 04

 10.296.000.000

5

Số 05

 18.018.000.000

6

Số 06

 18.018.000.000


 Các tin đã đưa ngày: