Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê bốc xếp 2.500 tấn thóc vụ Đông xuân 2021 nhập kho DTQG

(01/02/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ;

Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp 2.500 tấn thóc vụ Đông xuân 2021 nhập kho DTQG.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 19/QĐ-CCDTCT ngày 01/02/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng dự toán: Thuê bốc xếp 2.500 tấn thóc vụ ĐX 2021 nhập kho DTQG.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT, tai nạn rủi ro và các khoản chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp hàng nhập kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp 2.500 tấn thóc vụ Đông xuân 2021 nhập kho DTQG

360.000.000

Ngân sách Nhà nước năm 2021

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 02/2021

Hợp đồng trọn gói

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/4/2021

 

Tổng cộng

360.000.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: