Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ư vấn Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kè chống đổ sập tường rào; hệ thống PCCC và chống sét tổng thể điểm kho dự trữ Dĩ An

(24/12/2020)

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3844492 - Fax: 0274. 3844497.

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kè chống đổ sập tường rào; hệ thống PCCC và chống sét tổng thể điểm kho dự trữ Dĩ An.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Tư vấn Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong

nước

149.400.000

149.400.000

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật và Xây dựng Quốc tế I.C.P – Công ty TNHH Tư vấn APCC

Trọn gói

12 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 287/QĐ-CDTĐNB ngày 11/12/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: