Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa và thay thế bộ cảm biến, pin, bơm hút khí của máy đo nồng độ khí Ni tơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho năm 2020

(22/12/2020)

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261- Nguyễn Lương Bằng – Phường Thanh Bình – TP Hải Dương

- ĐT: 02203.890.600                - Fax: 02203.890.870

2. Tên gói thầu: Sửa chữa và thay thế bộ cảm biến, pin, bơm hút khí của máy đo nồng độ khí Ni tơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa và thay thế bộ cảm biến,

pin, bơm hút khí của máy đo nồng độ khí Ni tơ

 phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho năm 2020.

 

Chỉ định thầu rút gọn

99.000.000

97.620.000

Công ty cổ phần Seta

 

Quyết định số     494/QĐ-CDTHH ngày 21/12/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hải Hưng.

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo và mời nhà thầu trúng thầu chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo có mặt tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, số 261 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để ký kết hợp đồng./.Các tin đã đưa ngày: