Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp 01 máy photocopy tại văn phòng Cục

(18/12/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714.016     - Fax: 0236-3.746.413.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 750/QĐ-CDTĐN ngày 17/12/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng: “Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp 01 máy photocopy tại văn phòng Cục”;

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp 01 máy photocopy tại văn phòng Cục

87.000.000 đồng

(Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu đồng chẵn)

Tổng giá trị gói thầu đã bao gồm thuế và các loại chi phí khác theo luật định.

Ngân sách nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn theo điều 54, Nghị định 63 của Chính phủ.

 

Từ ngày 18/12/2020

Đến ngày 25/12/2020

Trọn gói

 Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: