Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp công cụ dụng cụ PCCC; nạp khí, thay thuốc; thay dây loa bình chữa cháy xuất bán năm 2020

(18/12/2020)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: 0274. 3844497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Số

KHLCNT

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

 

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Cung cấp công cụ dụng cụ PCCC; nạp khí, thay thuốc; thay dây loa bình chữa cháy xuất bán năm 2020

20201250665 - 00

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

61.902.500

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định

61.902.500  

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định

Công ty TNHH MTV Phòng chống cháy Thành Ngân Long

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 292/QĐ-CDTĐNB ngày 16/12/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: