Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thẩm tra thiết kế, Dự toán Công trình cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp

(18/12/2020)

 

A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên Công trình: Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Thẩm tra thiết kế, Dự toán.

Chỉ định thầu rút gọn

71.718.000

71.718.000

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi

Quyết định số                                         565/QĐ-CDTNB   ngày         11/12/2020

Trọn gói

15 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: