Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống điện tại kho Dự trữ Đức Hiệp

(18/12/2020)

 

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3812947.                 Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Sửa chữa hệ thống điện tại kho Dự trữ Đức Hiệp.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khảo sát hiện trạng và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

18.168.179

NSNN năm 2020,2021 (Dự toán chi khác – khoản 331)

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV, năm 2020

Trọn gói

15 ngày

2

Thẩm tra thiết kế, Dự toán

4.400.000

NSNN năm 2020,2021 (Dự toán chi khác – khoản 331)

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV, năm 2020

Trọn gói

15 ngày

 Các tin đã đưa ngày: