Chi cục DTNN Vĩnh Linh thông kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp dồn chuyển 450 tấn thóc từ ngăn kho K1/3 sang ngăn kho K1/4 điểm kho Ngoại Thương năm 2020

(17/12/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh.

- Địa chỉ: 01 Quang Trung - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 0233.3820312; Fax: 0233.3624044.                    

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, nguồn khác, bảo hiểm.

4. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp dồn chuyển 450 tấn thóc từ ngăn kho K1/3 sang ngăn kho K1/4 điểm kho Ngoại Thương năm 2020.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp  dồn chuyển  450 tấn thóc từ ngăn kho K1/3 sang ngăn kho K1/4 điểm kho Ngoại Thương năm 2020

Gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng.

54.000.000

54.000.000

Ông Đào Xuân Hòa

Quyết định số 136/QĐ-CCDTVL ngày 14/12/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đến hết ngày         28/12/2020

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1 Ông: Hoàng Đình Lam (Lý do: Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu)

2.2 Ông: Trần Trọng Hùng (Lý do: Giá dự thầu cao hơn giá gói thầuCác tin đã đưa ngày: