Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua tấm bê tông nhẹ kê lót cho giá kê đa năng bảo quản vật tư, thiết bị DTQG

(04/12/2020)

 

A.Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

    - Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1,TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

    - Điện thoại: 02703.816.919 ;   Fax: 02703.910.865.

2.Tên gói thầu: Mua tấm bê tông nhẹ kê lót cho giá kê đa năng bảo quản vật tư, thiết bị DTQG;

3. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu: Số 317/QĐ-CDTCL ngày 04/12/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

     - Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa - Chức vụ: Cục trưởng

 4.Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng )        

Giá trúng thầu

( đồng )

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua tấm bê tông nhẹ kê lót cho giá kê đa năng bảo quản vật tư, thiết bị DTQG

 

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

67.815.000 đồng

67.815.000 đồng

CÔNG TY TNHH MTV VLXD LÊ QUÂN

QĐ số: 317/QĐ-CDTCL ngày    04/12/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Cửu Long.

Hợp đồng trọn gói

 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

       

Số tiền bằng chữ: (Sáu mươi bảy triệu, tám trăm mười lăm ngàn đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển,  giao nhận và các chi phí khác có liên quan.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: