Chi cục DTNN Điện Biên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.584.659kg gạo xuất gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Điện Biên đợt II học kỳ I năm học 2020 -2021

(02/12/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên

- Địa chỉ: Đội 24 Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

- Điện thoại: 021503821159

Email:tranthihong8571@gmail.com

2. Tên dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Điện Biên đợt II học kỳ I năm học 2020 - 2021

 B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 1.584.659 kg gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học  2020 - 2021

150.542.605

đồng

 

NSNN cấp năm 2020

Tham gia thực hiện của cộng

đồng

Từngày

 02/12/2020 - 04/12/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc ( Theo tiến độ xuất gạo)

 Các tin đã đưa ngày: