Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Chỉnh lý tài liệu giai đoạn từ ngày thành lập đơn vị đến năm 2014 đưa vào lưu trữ tại Văn phòng Cục

(03/12/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN QUA MẠNG

 

+ Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

+ Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu giai đoạn từ ngày thành lập đơn vị đến năm 2014 đưa vào lưu trữ tại Văn phòng Cục.

+ Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2020.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

+ Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Phú Thành Đạt.

Địa chỉ: số 9c/25/77 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội..

+ Giá gói thầu: 150.000.000đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng)

+ Giá trúng thầu: 129.750.000đồng (Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). Tổng giá trị trúng thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan, nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ : Phòng Tổ chức hành chính - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Điạ chỉ: Số 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại 02363.714 016, Fax: 02363. 746 713

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng kính báo các đơn vị biết./.Các tin đã đưa ngày: